Trang đầu

T́m Disclaimer (Ngô ra ngô, khoai ra khoai)  

có ǵ mới

 


  
 

 

 

 


Welcome back !
Thân chào tái ngộ

Sau trên sáu tháng vắng mặt bất đắc dĩ, afaronline nay lại hân hoan ra mắt anh chị em afar khắp mọi nơi với một bộ mặt đổi mới.
Đổi mới để xác nhận lại là, website này không sống trong quá khứ.

Kỷ niệm không đồng nghĩa với quá khứ. Cha Forest nhiều lần bảo rằng, con người khi đă quên ḿnh từ đâu đến th́ mục đích ḿnh đeo đuổi chẳng có giá trị hoặc nghĩa lư ǵ.

Nếu kỷ-năng điện tóan là ngọn sóng tương lai, th́ afaronline ngày ngày đang cởi ngọn sóng này đây. Cha Forest suốt cuộc đới hướng về tương lai. Ṿng tṛn Esto Vir sẽ không bao giờ toàn hảo, ta phải măi măi đeo đuổi Chân, Thiện, Mỹ. Bây giờ và trong tương lai.

Afaronline hằng mong ước khi anh chi em chia xẽ với tuổi trẻ con em kỷ niệm Alexandre de Rhodes, đem các cháu đến website này xem và khuyến khích các cháu tham gia nhiều công tŕnh chung, đem ư-nghĩa tương lai cho vào chữ AFAR, đễ chữ 'cựu' không c̣n mang màu quá khứ.

Gần đây nhiều anh em tại quê nhà đă đến thăm afaronline và nhận thức được rằng đây là phương tiện hửu ích. Ṿng tay lớn nay đă được nối lại, mong mọi người lợi dụng ngay. V́ tương lai không chờ một ai.

Thân chào hy-vọng
NVT

 

 

 

 

 

 


Công tŕnh lâu dài này xin dâng Cha Henry Forest, ḍng Tên, con người mà ḷng thương yêu đàn con Việt Nam không hề biết mệt mỏi.

 


what's new ?
có ǵ mới

Trang chào mừng này sẽ kiêm luôn trang What's new? củ, có nghĩa là tại đây sẽ liệt kê những tiết mục mới đễ những ai thừờng đến thăm website khỏi phải đi nhiều nơi t́m đọc.
Tạm thời th́ mỗi ngày các bạn sẽ thấy vài cái mới, là v́ toàn bộ website đang "tân trang". Trong t́nh h́nh kinh tế khó khăn hiện nay, webmaster dự đoán khoảng 3 tháng nữa mới xong căn bản. Từ đó ḿnh sẽ bổ túc cập nhật, thêm hoa thơm cỏ lạ dài dài. Các bạn cứ đến chơi và cho biết ư-kiến.

 mới

. The announcement page of course !

 
bullet

Như các bạn thấy, site mới xử dụng tối đa chữ Quốc ngữ. Không có nghĩa là ḿnh né tránh tiếng ngoại quốc (sợ ǵ): tiếng Anh hoặc từ Anh văn sẽ được dùng khi cần rơ nghĩa một vài chữ khó tánh, hoặc bổn tiệm không rơ hỏi ngă ra sao.
Các bạn
không cần phải có nhu liệu ǵ đặc biệt, thâu (download) hay gắn (install) ǵ ǵ cả. Miễn là có Internet Explorer 5 trở đi là được. Đặc biệt đừng nên dùng browser của AOL; Netscape th́ phăi version mới, hoặc tránh dùng th́ tốt hơn.
Afaronline đạt được kỹ năng viết  trang web bằng tiếng Việt. Nếu các bạn đọc không ra:
để đó giải thích sau...được mà...
 

bullet

Các bộ phận    1.Email   2.Góp ư phê-b́nh    xử dụng được tốt.
 

bullet

Bộ phận nào các bạn thấy thiếu thiếu, hụt hụt là v́ nó đang... thiếu hụt, chưa xong. Đơn giản. Bổn tiệm sẽ hoàn tất sau.
 

 

Bạn nào ưa thích khảo cổ thi click vào nút dưới để vào site củ. H́nh album ở đó nhiều hơn. Từ từ th́ site mới sẽ có tất cả những gi cái củ có, và c̣n hơn nhiều nữa, dĩ nhiên.

 

 

Hit Counter

Copyright  2001-2002  afaronline.com. All rights reserved.
Revised: May 27, 2005 .