Vit hay khng bng hay vit 

V vn NJ vit lch, khi ti t so snh vi vi ngܩi bn nh Nguyn Quc Sy,Nguyn Thanh Gin, l nhng ngܩi bit ti t lu, th ti thy mnh cn qunon nt. Ai chng c "Vn chng t k, th thip tha nhn?" Th nhng, anhwebmaster Nguyn vn Thng thy ti rt d, nn khuyn khch ti bo dn ln! Vy th tuy khng quen vit lch, ti cng bo dn vit i, k khen ngܩi chth ti cng rng chu.

Bn ging thi gian

Chng ta cng mot l m ra, chng ta l nhng ngܩi c cao vng. Nm 1960, ti l mot sinh vin ngoan ngon, tin tܪng vo cc bc thy li lc, nn cm ci vo s hc hnh, v tin rng s hܧng dn ca cc s ph l ng, ti tm gc ra ngoi nhng vn NJ khng lin quan trc tip ljn mn hc, v cc thy khuyn rng, cc tr c lo hc hnh, ng nn ngh ljn nhng vn NJ khc. Mot khi thnh ti, ta s c kh nng v mt kin thc v khoa hc k thut, tm l, x hoi,.. Nj t lp, v gip ǩi. ng thi nhn li qu kh, ti thy cha ti qu l mot ngܩi dt nt, ch bitcn c lm mot tiu thng Nj kim sng v cho c kh nng Nj cho ti v bn ngܩi em ti i hc.Cng do s u m dt nt ca cha m ti v cc ngܩi khc ng thi , m ti b nhng chng bnh n lm cho ti cht i sng li my ln hi m ti cn nh b, sng thn qu tnh Nam nh, min Bc, v xut c cuoc ǩi ti b thua km cc bn b v mt sc khe. V th rt sm trong cuoc ǩi hc sinh ca ti, ti cng quyt theo gng sng ca cc bc thy li lc, Nj i theo con ܩng kin thc v khoa hc. 

Bn ging lch su

Th nhng tm gc ra ngoi s ch ca ngܩi sinh vin nhng vn NJ khng lin quan trc tip ljn mn hc, Nj chm ch vo con ܩng hc vn, khng c ngha l ta nhm mt m khng chu nhn nhng iu hnh x sai tri m cc bc thy v cc bc lnh o trong x hoi hng ngy phm phi d v tnh hay c . V ta l nhng ngܩi c l tܪng, nhng iu ngang tri trong x hoi lm ta bt bnh. Ta nh thc tnh, nhng x hoi thi thp nin 1960 khng c nhng phng tin kin thc v nhn ti c kinh nghim Nj p ng vi nhu cu v kht vng ca mi ngܩi v ca t nܧc, mc d c rt nhiu ngܩi trong x hoi t xng hoc ܮc phong cho danh hiu "tr thc." Nhng thc cht "tr thc" ch l mot danh hiu ht sc l m h. N lm cho ta t mn v kiu cng ljn mc Ƕ khng chu nhn thng vo thc t, mc d c nhng ngܩi c kh nng v phng tin vt cht v tin bc Nj c gn ln mt bc na. 

Do , ti nhn thy con ܩng ti v ang theo khng p ng ni nhng nhu cu trong x hi lc . Nhng ti vn phi theo con ܩng chn, mt mt l Nj sinh sng, mt khc l khng bit nn i theo con ܩng no by gi? Cng lc y, chung quanh ti, ti thy nhiu ngܩi bit ph bnh, ch trch, v ln n, nhng s hܧng dn v soi sng th khng c. Ngay c nhng bc thy knh mn ca ti cng nh ang sng trong cn khi m, khng tm ra con ܩng phi Nj m i! Thm ch, mt v thy m ti ܮc gn gi, t ra ng ngc, khng bit c s lm sao trܧc tnh hnh x hi lc . Phi chng con ngܩi ta, mt khi rp khun ri th khng mun thay ǰi, hoc rt s s ǰi thay?  Ri mt hm, do tnh c hay duyn s, ti ܮc džc mt cun tp ch "LIFE" ca M. l s k nim 30 nm xut bn ca tun bo LIFE. Qua s k nim , bo LIFE gn cht s thnh cng ca t bo vi s thnh cng ca nܧc M. Nܧc M dnh ܮc Ƕc lp sau chin tranh nh ui qun h nܧc Anh. T , nܧc M thnh lp mt ch Ƕ dn ch v t do. Nh ch Ƕ dn ch v t do, cc tng lp x hi M pht trin v h t ܮc s thnh vܮng m cho ti ngy nay, 225 nm sau tuyn ngn Ƕc lp, khng mt nܧc no c th so snh vi s thnh vܮng ca nܧc M. Nhn li nܧc ta, t trܧc ti nay, ta vn thܩng xuyn t ho vi "bn hay nm ngn nm vn hin," vi "ni ging con rng chu tin," vi nhng trang s oai hng nh ui gic Tu gicTy, m sao ta vn lc hu, vn chm tin? Li cn ni chin, ni da so tht, anh em Bc, Nam hn th nhau, tn st nhau, y nh hai anh em nh Sn Tinh v Thy Tinh nh nhau, khiu khch nhau, trong huyn thoi ca dn tc, lm cho mun vn dn Vit cng mt mu m "con rng chu tin" b cnh cht chc, au kh, ngho i, lm than, t ti, ci to, li cn lt li, mt mahng nm, ht nm ny qua nm khc, ht ǩi ny qua ǩi khc! 

Ti khng phi thm mun ci giu sang ca nܧc M, m ch mun cho ngܩi dn Vit,trong nܧc cng nh ngܩi Vit lu lc nܧc ngoi, ܮc sng mt cuc sng bnh an, nh bao ngܩi Vit thܩng ni: "Xin cho hai ch bnh an." 

Th ri nh bn Nguyn vn Thng ni: "Biu tnh,... o chnh,... o chnh,... Ri li o chnh,... Mu Thn 1,.. Mu Thn 2!.." 30 thng t,.. Hc tp ci to,.. Vܮt bin,.. Cht kht cht i ngoi bin c,.. Hi tc git n ng, qung xc xung bin, v hm hip n b con gi Vit Nam,... Ri ljn cuc sng tha phng cu thc, lu lc bn pha, ni x l qu ngܩi,... Ri ta nhp quc tch ca x . Th ri cuc sng tm n nh. Nhng cu hi trܧc y li tr li trong u ta. Ta ǰ ti cho thng Ty, thng Tu, ta ǰ ti cho CIA , cho Nixon ngng b bom H Ni, Kissinger k Hip nh Paris. Ta ǰ ti cho Min Bc vi phm Hip nh . Ta ǰ ti cho thng M b ri min Nam,... ch l nhng lp lun ngy th, Nj ǰ ti quanh. Ch c ta l v ti. Ngoi ta ra mi ngܩi quanh ta NJu c ti i vi ta!V theo ging lch s, Vit Nam Cng Ha b xa b tn trn th gii. Nܧc Vit Nam t ܮc thng nht. Ngܩi Vit Nam ta khng b mt nܧc. Nܧc Vit Nam vn cn, ch b ǰi tn, ǰi ch Ƕ. S tht l th, d ta mun hay khng. Nhng ngܩi ng ra ǰi tn nܧc, v ǰi ch Ƕ NJu l ngܩi Vit Nam. Nhng h p ǥt mt ch Ƕ v sn, Ƕc ng, Ƕc ti. Tr li ging thi gian, sau mܩi lm nm sng cuc sng lu vong, hai mi lm nm sau khi nܧc Vit Nam b ǰi tn, ǰi ch Ƕ, bng mt ngy ti nhn ܮc mt c in thoi ca bn Ng Trung Trng gi t tiu bang Virginia ca Quc M. K l mt c in thoi ca bn Nguyn vn Thng t Westminster, California, bo tin rng mt trang Web ca AFAR ra ǩi, mang tn l AFAR Online. Anh ta ku gi ti ng gp. No l "Vit hay khng bng hay vit," no l cc mc phong ph ca Web, no l cc hnh nh ca mt thi son tr y l tܪng, tuy hi non nt, nhng ht sc l hn nhin v chn thnh. No l tn cc bn b c cng vi nhng bit hiu ring, ܮc hi t gn y . Tuy khng quen vit, ti khng mun ph lng hai bn. Ti liu lnh vit mt bi Nj gi l c mt trn E-Magazine. Ti thnh thc xin tt c cc bn AFAR v cc ch Hi Vin Danh D c thc th ch bo Nj ti hc hi thm, v ti ha s tin b chng no hay chng ny trong vic p ng li ku gi ca hai anh Ng Trung Trng , Nguyn vn Thng v tt c cc anh em khc ca AFAR.

Xin cho tm bit,
Tournesol

Bi viết bằng nhu liệu VPS. Khc với unicode của website. Bạn no đọc khng ra xin cho biết v cho biết chi tiết my của mnh như: operating system, browser, video v.v...

Đăng lại nguyn văn khng sửa đổi. Tư tưởng -kiến  l của ring tc giả. 

Click v thu nhu liệu viết v đọc dấu Việt VPS