1996

              Rev Forest's  Golden Jubilee Year   Trở về 

 

 

 

1 h́nh

 

 

 

 

 

 

 


Năm Kim Khánh Cha Giám Đốc: 50 năm chịu chức linh mục. Củng là năm Cha đầy 80 tuổi. Lể Kim-khánh và Thượng Thọ Bát Tuần tổ chức tại Sunnyvale, California (gần San Francisco) có khoảng 40 anh chị em từ khắp nơi về. Hoàng Khải Nguyên phối hợp với afar Nam Cali tổ chức rất thành công. Nhiều người có chụp h́nh nhưng rồi t́m lại chỉ c̣n tấm này. Chừng nào có ai  liên lạc được với Cao hữu Tích th́ may ra có thêm.