Trang đầu

T́m Disclaimer (Ngô ra ngô, khoai ra khoai)  

Members

Ghi danh
 

     

     


Cộng đồng và thân hữu afaronline


Xin ghi tên họ cổ truyền của ḿnh đặng anh em có thễ nh́n nhận được như: Lê văn Mít. Mit van Le hoặc Robert Mit Le th́ chắc hơi khó đoán. Quư phu nhân xin ghi năm vào là năm xe duyên kết nghĩa với ông anh. Các cháu: ghi năm sanh của ḿnh. Các bạn thân hữu khác xin ghi năm nào quen bạn afar giới thiệu ḿnh. C̣n ai ngoại lệ th́ cứ ghi tư do, trứớc lạ sau quen.
 

 
   Tên Việt

Vào

Nay sinh sống tại E-Mail

Bui Đac Loc

1966

Fountain Valley, California

locbuis@hotmail.com

Bui Huu Vua 

1966

Houston, Texas 

Tbui127@aol.com

Bui Tien Loi   

1969

 Woodland Hills, Ca

Lbui3@socal.rr.com 

Bui van Ai

1966

San Diego, California

aibui649@hotmail.com

Buu Tung

1972

Garden Grove, California

buutung@hotmail.com

   Cao Hữu Tích

1965

Houston, Tx

jamestcao@aol.com

Đang dinh Tien

1966

North Hill, California

tienddang@netzero.net

Đao Duy Khiem

1961

Antony, France

hakhiemdao@free.fr

    Đao huy Truc

1969

West Covina, Ca

trucdaofly@aol.com

Đao tang Dzuc

1969

 NSW, Australia 

Thanhha@optusnet.com.au

Đo An Ninh

1968

Citrus Heights, Ca

do_an_ninh@hotmail.com

Giap Phuc Hai

1963

Pittsburgh, Pa   

hai7274@aol.com

Hoang Khai Nguyen

1960

Sunnyvale, Ca

trnesol@yahoo.com

Hoàng Thông Lâp

1967

Monticello, Florida

hoang@eng.fsu.edu

Lê Bá Loi

1968

Milpitas, Ca

loi@xilinx.com

Le Chi Hao

1974 

Middleton. Ct

haocle@aol.com

Le Chi Nghi

1967

Middleton, Connecticut

nghichile@aol.com

    Lê Minh Tiến

1960

Longueil, Qc Canada

maikhanh1912889@yahoo.ca

    Ly Gia Tin

1966

San Jose, California

tinly@yahoo.com

Ngô Anh Viêt 

1970

 Hochiminh City, Vn

c/o  webmaster

Ngô Phuoc An

1964

Tustin, Ca

yhanngo@yahoo.com

Ngô Phuoc Cuong

1968

Houston, Texas

cuongpngo@yahoo.com

Ngô Trung Trong

1961

Vienna, Va

trongngo_2000@yahoo.com

Nguyen Duy Tâm 

1973

Dallas, Texas   

khang98@juno.com

    Nguyen Nho Duc

1969

Redlands, Ca

nhoduc48@aol.com

Nguyen Phung Minh

1972

 Hochiminh City, Vn

c/o  webmaster

Nguyen Phuoc Duong

1968

Brussels, Belgium

nguyenpduong@hotmail.com

Nguyen Quang Đuc

1968

Claremont, Ca

dqnguyen13@aol.com

Nguyen Quang Toan  

1967

Laguna Hills, Ca

nqtoan5sp@yahoo.com

    Nguyen Quoc Bao

1960

Huntington Beach, CA

pngparis@aol.com

   Nguyen Tung Lam

1963

Montreal, Canada

lamjos@yahoo.com

Nguyen Van Thang

1967

Long Beach, Ca

thomasthang@hotmail.com

Nguyen van Tuan

1968

Garden Grove, Ca twanvanng@yahoo.com   

Nguyen Viet Hùng

1960

Walnut, Ca

jnguyen586@yahoo.com

Phan Ngoc Sâm

1969

 Orange, Ca

samnphan@yahoo.com

Thái Huê

1968

Gaitburg, Md

hue_rfdt@hotmail.com

    Tôn Thất Vinh

1961

Boissy St Leger, France

ttv2@club-internet.fr

Tran Cong Bao

1964

La Verne, Ca

baoctran@yahoo.com

Tran Đinh Nhan

1973

Rockville, Maryland

nhan.tran6@verizon.net

   Tran Quang Phuc

1968

Westminster, CA

jtran@farmersagent.com

   Truong Huu Luong

1960

Montreal, Ca

truonghuuluong@hotmail.com

   Truong Sy Thuc

1965

Montreal, Canada

sythuc@sympatico.ca

Vo van Hào

1962

Vienna, Va

hvo1@aol.com

Vo van Hoang

1963

Aix en Provence, France

hoang.vovan@free.fr

 

    

 

   

Copyright  2001-2002  afaronline.com. All rights reserved.
Revised: January 12, 2004 .

Trở về đầu trang