back

  Rudyard Kipling Bản dịch: Dr Hồ văn Hiền
If

If you can keep your head when all about you
Are losing theirs and blaming it on you;
If you can trust yourself when all men doubt you,
But make allowance for their doubting too;
If you can wait and not be tired by waiting,
Or, being lied about, don't deal in lies,
Or, being hated, don't give way to hating,
And yet don't look too good, nor talk too wise;

If you can dream-and not make dreams your master;
If you can think-and not make thoughts your aim;
If you can meet with triumph and disaster
And treat those two impostors just the same;
If you can bear to hear the truth you've spoken
Twisted by knaves to make a trap for fools,
Or watch the things you gave your life to broken,
And stoop and build 'em up with worn-out tools;

If you can make one heap of all your winnings
And risk it on one turn of pitch-and-toss,
And lose, and start again at your beginnings
And never breathe a word about your loss;
If you can force your heart and nerve and sinew
To serve you turn long after they are gone,
And so hold on when there is nothing in you
Except the Will which says to them: "Hold on!"

If you can talk with crowds and keep your virtue,
Or walk with kings-nor lose the common touch;
If neither foes nor loving friends can hurt you;
If all men count with you, but none too much;
If you can fill the unforgiving minute
With sixty seconds' worth of distance run-
Yours is the earth and everything that's in it,
And-which is more-you'll be a Man, my son!


Rudyard Kipling

 

Nếu

Nếu con vẫn bnh tm lc mọi người chung quanh
Hoảng hốt v đổ lỗi cho con;
Nếu con vẫn tự tin khi mọi người nghi ngờ khả năng con,
Nhưng vẫn khng buồn lng v mnh bị nghi ngờ:
Nếu con c thể đợi v khng mi mệt v trng chờ,
Hoặc bị người lừa dối, đừng gian dối với ai,
Hoặc b người ght đừng để hận th xm chiếm lng con,
Tuy thế đừng đng vai qu tốt,đừng ni lời qa khn ngoan.

Nếu con c thể mơ nhưng đừng để mộng mơ lm chủ con;
Nếu con c thể suy tư-đừng lấy tư duy lm mục đch;
Nếu con c thể gặp Khải Hong v Thảm Bại
M vẫn đi xử hai kẻ giả dối ny như nhau:
Nếu con chịu đựng nghe sự thật con vừa ni ra
Bị kẻ tiểu nhn bp mo giăng bẩy lừa kẻ dại,
Hoặc nhn cng trnh đời con, đổ vỡ,
V ci xuống v xy dựng ln với dụng cụ đ mn.

Nếu con dm đem hết đống tiền con thắng được
ổ vo một trận p ngửa ăn thua,
V mất hết, v lại bắt đầu từ số khng,
V khng một tiếng thở than về sự mất mt của mnh:
Nếu con p được tim con, v từng sợi gn thớ thịt
Phục vụ mục tiu của con lc từ lu sức chng chẳng cn,
V cố bm vu vo lc m trong con chẳng cn g
Ngoi ch dục con: "ừng bỏ cuộc".

Nếu con c thể chuyện tr với đm đng m vẫn giữ gn đạo đức,
Hoặc giao du với Vua cha-vẫn khng xa đm thường đinh,
Nếu con khng để bạn thn cũng như kẻ th lm con khổ,
Nếu con trọng mọi người, nhưng khng một ai qu lố:
Nếu mỗi pht qua đi khng bao giờ chờ đợi
Trong nuớc rt cuộc đua con chạy đủ su mươi giy,
Th mọi sư trn Tri đất thuộc về con,
V -hơn thế nữa- con sẽ đng l một con Người, con trai của cha !


Hồ Văn Hiền dịch